اپلیکیشن زوبس

زوبس اپلیکیشن تخصصی نوبت دهی دنداپزشکان می باشد. با نصب اپلیکشن زوبس میتوانید با استفاده از فیلترها، پزشک مورد نظرتان را جستجو و اقدام‌ به اخذ نوبت کنید.

دریافت مستقیم وب اپلیکیشن